Kruszywa na każdą inwestycję

Dokumenty i referencje

 

Jakość kruszyw jest pod ciągłym nadzorem zakładowej kontroli produkcji. Zakład posiada własne laboratorium, w którym wykonuje podstawowe badania kruszywa, m.in. analizę sitowa, kształt ziarna, wodoprzepuszczalność, wilgotność kruszywa.

Wysoką jakość kruszyw potwierdzają liczne referencje, które zostały wystawione przez naszych klientów. 

 

Kruszywa naturalne spełniają wymagania obowiązujących norm:

         • PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu

         • PN-EN 13139 - Kruszywa do zapraw

         • PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych

                                  w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

        

 

Piasek i żwir suszony - Zestawienie zbiorcze

 Frakcja  Analiza uziarnienia

Deklaracja

DWU i CE

 Atest PZH
0,3-1,0 mm
 0,8-1,4 mm
1-3 mm
2-3 mm
3-5 mm
4-8 mm
2-8 mm

 

KRUSZYWA BUDOWLANE

 Frakcja  Analiza uziarnienia

Deklaracja

DWU i CE

 
 0-2 mm      
0-4 mm      
 2-8 mm      
 8-16 mm      
 16-32 mm      
 40-80 mm      
 

PIASEK I ŻWIR FILTRACYJNY

 Frakcja  Analiza uziarnienia

Deklaracja

DWU i CE

 Atest PZH
 0,3-1,0 mm  
 0,8-1,4 mm  
 1,4-2,2 mm  
 2-3 mm    
 3-5 mm    
 5-10 mm    
 10-20 mm    
  • Zbiorcze zestawienie wyników badań dla kruszyw suszonych
  • Zbiorcze zestawienie wyników badań dla kruszyw budowlanych
  • Zbiorcze zestawienie wyników badań dla kruszyw filtracyjnych
  • Atest higieniczny

 

.