Kruszywa na każdą inwestycję

Kruszywa budowlane

Kruszywa mogą być stosowane w wielu obiektach budowlanych, w tym na budowach tak ważnych i strategicznych jak:

  • autostrady,
  • stadiony
  • obiekty inżynieryjne (np. wiadukty, mosty).

Znaczącą rolę odgrywa tutaj wysoka jakość kruszyw i oczekiwane parametry wykonywanych obiektów. Kruszywa te najczęściej stosowane są do wykonywania odwodnień liniowych (drenaże), nasypów, zasypywania fundamentów, podbudów przepuszczalnych (mrozoodpornych) dla obiektów sportowych i drogowych.

Na kopalni wdrożona jest Zakładowa Kontrola Produkcji, w oparciu o którą kruszywa posiadają deklarację właściwości użytkowych . Obecnie kruszywa budowlane produkowane są  w oparciu normę:

  • PN - EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

 

.

Dostępne formy pakowania:

Wywrotka - 25 ton