Kruszywa na każdą inwestycję

Piasek i żwir filtracyjny

Jesteśmy liderem na rynku wśród producentów żwirków filtracyjnych. Kruszywa te znajdują głównie zastosowanie jako materiał do:

  • wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych,
  • oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
  • drenów melioracyjnych.

Złoża te muszą charakteryzować się wysoką zawartością kwarcu, uzyskać atest higieniczny PZH oraz w procesie uszlachetniania zostać odpowiednio posortowane i przepłukane.
Żwirki mogą być odbierane w:

  • workach po 25 kg,
  • workach po 50kg,
  • bigbagach po 1000kg,
  • luzem.

TRANSPORT

Naszym klientom dajemy możliwość zamówienia kruszywa pod wskazany adres. Mniejsze dostawy do 5 ton realizujemy kurierami spedycyjnymi, którzy najczęściej sami rozładują Państwu towar. Większe dostawy realizują pojazdy które mogą zabrać jednorazowo do 24 ton.


ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Wszystkie żwiry filtracyjne produkowane są zgodnie z normą PN-91/B-06716. Posiadają zawartość kwarcu powyżej 85%, a zawartość nadziarna i podziarna wynosi ok. 15%. Kruszywa są systematycznie badane w zakładowym laboratorium, gdzie sprawdzane są m.in. takie parametry jak: zawartość pyłów, krzywa uziarnienia, przepływ wody.

.

Dostępne formy pakowania:

Worki 25kg Worki 50kg Bigbagi 1000kg Palety Wywrotka - 25 ton