Kruszywa na każdą inwestycję

Żwir do betonu

Głównym zastosowaniem piasku i żwiru w budownictwie jest beton. Kruszywa te są jego głównym składnikiem i znajdują zastosowanie przy produkcji:

  • masy betonowej,
  • kostki brukowej,
  • prefabrykatów betonowych,
  • wylewek posadzkowych.

Wydobycie kruszywa odbywa się spod lustra wody, następnie za pomocą przesiewaczy i odwadniaczy jest płukane i sortowanie na odpowiednie frakcje. Kruszywo już jako wyrób budowlany magazynowany jest w ściśle określonych miejscach. Kruszywo może być dostarczone do Klienta zestawami samochodowymi o ładowności 25 ton lub czteroosiowymi o ładowności 20 ton.

Wysokie parametry naszego złoża pozwalają nam uzyskać jedne z najlepszych wyników na dolnym śląsku. Dodatkową zaletą jest drobniejszy piasek który ułatwia pompowanie betonu i nie zużyw tak pompy.


ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Na kopalni wdrożona jest Zakładowa Kontrola Produkcji, w oparciu którą tworzone są stosowne dokumenty. Obecnie kruszywa produkowane są  w oparciu normy:

  • PN-EN 12620 Kruszywa do Betonu,
  • PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
.

Granulacja:

Dostępne formy pakowania:

Wywrotka - 25 ton